Ứng tuyển(ご応募)|人材派遣の株式会社Jフォスター

  • TOP >
  • Ứng tuyển(ご応募)

Thông tin ứng tuyển

Chúng Tôi sẽ trả lời vào ngày làm việc tiếp theo. Các trường hợp không được phản hồi có thể do lỗi Mail hoặc một số nguyên nhân khách quan.Các bạn vui long liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại.

(Văn phòng chính : Công ty cổ phần J-Foster TEL:+81-92-400-8222 / Giờ làm việc : Ngày thường : 8:00~17:30 Nghỉ T7, CN, ngày lễ)

Tùy vào nội dung sẽ có trường hợp trả lời chậm mong các bạn thông cảm !

Vui long điền các mục [cần thiết] theo biểu mẫu bên dưới :

Biểu mẫu ứng tuyển

必須Mã số tuyển dụng
企業名
必須Tên mục tuyển dụng
必須Họ và tên
必須E-mail
必須E-mail (xác nhận) Xác nhận lần nữa
必須Năng lực tiếng Nhật
(Bằng cấp/chứng chỉ)
必須Ngày sinh / /
必須Quốc tịch
必須Địa chỉ hiện tại
必須SĐT - -
Chú thích